Category Archives

Archive of posts published in the category: Wat zijn de lessen van abraham?

Wat zijn de leringen van Abraham?

    Laat alles los, relax en laat je meevoeren met de stroom! Vertrouw! Er wordt voor je gezorgd! Er is alleen een stroom van Liefde, licht  en gezondheid! Aan jou de keus om het licht binnen te laten of er weerstand tegen te bieden!  …